Tjenester vi utfører

Oppland Miljøteknikk As holder til i Øyer, og våres hovedområder er Gudbrandsdalen, Lillehammer og Gausdal.
Vi tar også på oss oppdrag i f.eks Hallingdal, Oslo, Hamar-Elverum osv.

 

Oppland Miljøteknikk er godkjent for fjerning, transport og oppbevaring av spesialavfall, som olje og parafin.

Høytrykkspyling

 • Spyling av tette rør

 • Spyling av overvannsledninger og stikkrenner

 • Spyling av større areal

les mer

Rørinspeksjon

 • Kontroll av tette avløp og kvalitet

 • Kartlegge rørtraseer

 • Dokumentasjon av tette rør

les mer

Slamsuging

 • Tømming av septiktanker og mobile toaletter

 • Tømming av sandfang, oljeutskillere og fettutskillere

les mer

Supersuger

 • Suging av våte og tørre masser

 • Blåsing av f.eks. pukk, sand og stein

les mer

Tankrens

 • Rensing av nedgravde oljetanker. Her medfølger kontrollskjema

 • Rensing av bensin- og dieseltanker

les mer

e13017a84fbd57e20f7db2d30daac5ef.png
 • w-facebook