top of page

TJENESTER VI UTFØRER

Når det kommer til farlig avfall, finnes det strenge forskrifter om hvordan dette skal gjøres. Vi i Oppland Miljøteknikk AS er godkjent for fjerning, transportering og levering av farlige avfallsmasser. Om kravene ikke følg

Arbeider vi utfører omhandler for det meste oppgaver innunder slamsuging og høytrykksspyling. Slamsuging innefatter tømming av septikk-kummer, sandfang, suging av slam, vann etc.

Høytrykksspyling av alle typer rør. Spillvannsledninger, overvannsledninger, stikkrenner osv. Det er også muligheter for vannsandblåsing som egner seg godt for fjerning av mose, sopp og grafitti på stein og betongoverflater.

Vi har også spesialutstyr som beltetraktor for spyling av rør på mer utilgjengelige plasser hvor lastebilen ikke kommer til.  Ved spyling av parkeringsplasser, vegbaner og større arealer har vi spylebommer for montering på våre kombibiler.

bottom of page