top of page

SLAMTJENESTER

Oppland Miljøteknikk har god kompetanse på flere ulike slamtjenester.
Vi tar på oss tømming av septiktanker, sandfang og fettutskiller.

Septiktømming
Det er strenge krav i forhold til tømming av septik, og kan være ulike krav fra kommune til kommune. Septiktanker må tømmes jevnlig og ikke minst kontrolleres om de lekker, da kloakk ikke skal ut i naturen.
Er ikke kloakken koblet på kommunal ledning, har du mest sannsynlig egen septiktank. 
Vi tar også på oss tømming av tørrtoaletter (utedo), festivaldoer etc.

Sandfang

Sandfangskummer finner du langs veger, i tuneller, ferister og i vaskehaller for å nevne noe.
Disse kummene skal hjelpe til slik at avløpsledninger som tilføres overvann fra vegen - ikke skal tettes eller skade rør.
Det er viktig at sandfang tømmes på riktig måte, da det som regel kan være forurenset masse liggende - dette fordi dette er det eneste trinnet hvor forurenset overvann blir renset før det slippes videre ut i naturen.
Avfall fra sandfang må leveres på godkjent avfallsmottak. 
Vaskehaller på bensinstasjoner, verksteder etc. kan bestille tømmeavtale hos oss slik at vi har kontroll på tømmingene og hyppigheten - da slipper du å tenke på dette!

Tømming av fettutskiller

Alle bedrifter som kafeer, restauranter, kantiner, bensinstasjoner, matbutikker etc. må installere fetutskiller som må tømmes regelmessig. For å ikke risikere vond lukt og utslipp av fett på offentlig avløpsnett, bør utskiller tømmes jevnlig. Hvor ofte kommer an på størrelsen på utskiller og i hvor stor skala matproduksjonen er, men gjerne opp mot 4 ganger pr. år.
Hos oss kan du opprette avtale, vi har kontroll på når tømming skal foregå og hvor hyppig det trengs.

Vi noterer oss størrelse på tank og ser fort hvor ofte den bør tømmes og kontrolleres.

Opplandmiljøteknikk_sandfang.jpg
bottom of page