top of page

SPYLETJENESTER

Vedlikehold er en viktig faktor for at ting skal holde seg i orden og kunne ha sin funksjon over lengre tid.

Jevnlig rengjøring av avløpsrør, fasade og større flater som parkeringsplasser gjør det enklere og du slipper å ta

Problemer med vann og avløp?
Det første man som regel legger merke til er tett vask eller toalett, men man kan også kjenne en kloakklukt fra sluk - da er det nok tette rør eller avløp. Det er viktig å følge med på om det renner unna i sluk og vask, og om det oppstår lukt. I verste fall kan det komme kloakk opp av sluk eller andre steder i huset. 
Det kan bli kostbart og utgjøre større skader enn nødvendig, om det ikke åpnes tidsnok. 
Ofte kan det hope seg opp med hår, såperester, fett eller rust - som fører til at røret tetter seg. I slike tilfeller spyler vi rørene ved bruk av høytrykk. Alle rør vil med tiden bli tette gjennom normalt bruk, derfor anbefaler vi jevnlig vedlikehold og kontroll av rør.

På vinterstid kan man komme borti at rørene fryser, da har vi mulighet med bilene våres å tine rørene ved bruk av varmtvann ved spyling.

Med vår bil- og utstyrspark har vi i Oppland Miljøteknikk mulighet til å ta på oss det meste innenfor høytrykksspyling. Spyling av veg, parkeringshus, parkeringsplasser, fortau og større arealer etter en vintersesong med strøing.
Vi tilbyr oss også å spyle større anleggsmaskiner eller for eksempel sorteringsverk

Vi kan også tilby spyling av overvannsledninger og stikkrenner.

Høyttrykkspyling2.jpg
Spyling.jpg
bottom of page