Om Oppland Miljøteknikk As

Oppland Miljøteknikk AS ble etablert i april 1997.

Vi har siden vokst smått og sikkert fram til i dag. Vi er pr. dags dato 7 faste ansatte som betjener våre biler.

Vi mener å ha en moderne og meget bra bilpark, og skifter stadig ut våre biler for å kunne yte best mulig på de ulike oppdragene                                             

I 2011-2012 satte vi opp et nytt bygg i Industrivegen, Øyer hvor vi får parkert de fleste biler innendørs og utstyr ellers.

Oppland Miljøteknikk AS har kontinuerlig 24 timers døgnvakt 365 dager pr. år.

Vi tilstreber oss å ha kortest mulig responstid når noe skjer. Utenom ordinær arbeidstid er bil ut av garasjen senest 30 min. etter at kunden har ringt og bedt om hjelp.

Når det gjelder arbeider som vi utfører, dreier dette seg om de fleste arbeidsoppgaver innunder slamsuging og høytrykksspyling. Slamsuging innbefatter septiktømming, sandfangtømming, suging av vann, slam etc.

Med vakuumlasteren suger vi alle typer tørrmasser.

 

Høytrykksspyling av alle typer rør, som spillvannsledninger, overvannsledninger, stikkrenner.

 

Vi har spesialutstyr som beltetraktor for spyling av rør på utilgjengelige plasser.

Det kan også nevnes at vi har utsyr for vannsandblåsing, dette egner seg godt for fjerning

av mose, sopp og grafitti på stein og betongoverflater.

 

Vi har også spylebommer for montering på kombibil for spyling av P-plasser, vegbaner etc.