61 22 95 50

Tankrens
Vi utfører tjenester innenfor tankrens, både nedgravde oljetanker og parafin- og
dieseltanker

Vi utfører tjenester innenfor tankrens, både nedgravde oljetanker og parafin- og dieseltanker. Oppland Miljøteknikk er autoriserte for rengjøring, fjerning og kontroll av gamle nedgravde oljetanker. Mer informasjon om oljetanker kan ses på Miljødirektoratet sine sider:

https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/fo...

Hjemmeside opprettet av