61 22 95 50

Slamsuging
Våre godkjente tanklbiler håndterer slam sikkert og effektivt. Septiktanktømming, sandfangkummer langs veg, sandfangkummer i vaskehall, opprensking- og suging ved oversvømmelser. Rensing og tømming av fettutskillere (storkjøkken). Vi løser de fleste oppdrag!

Hjemmeside opprettet av