61 22 95 50

Slamsuging
Våre godkjente tanklbiler håndterer slam sikkert og effektivt. Septiktanktømming, sandfangkummer langs veg, sandfangkummer i vaskehall, opprensking- og suging ved oversvømmelser. Rensing og tømming av fettutskillere (storkjøkken). Vi løser de fleste oppdrag!

Våre godkjente tankbiler håndterer slam sikkert og effektivt. Fulle septiktanker kan ofte føre til store konsekvenser, derav er raske og tilgjengelige løsninger viktig. I dag er tømming av septik en kommunal oppgave. Enten du er knyttet til det offentlige avløpsnettet eller har en privat tank. Men det er tilfeller hvor man selv har ansvaret for vedlikehold og tømming, eks. fritidsboliger.  Vi utfører tjenester som septiktanktømming, sandfangkummer langs veger og vaskehaller, opprensking og suging ved oversvømmelser. Tømming og spyling av mobildoer. Rensing og tømming av fettutskillere i storkjøkken. Vi utfører også tømming og kontrollering av oljeutskillere.

Hjemmeside opprettet av