Rørinspeksjon

  • Vi utfører også tjenester innenfor rørinspeksjoner. Ved en rask og effektiv tilstandskontroll av rørledninger, uten å grave, kan vi kartlegge lekkasjer, forstoppelser, tilstand og traseer.

  • En skriftlig rapport av rørenes tilstand medfølger om ønskelig ved en kontroll. 

  • Det er også muligheter for å få videoopptak av inspeksjonen.