61 22 95 50

Rørinspeksjon
Kontroll/inspeksjon av rør med kamera. Skriftlig rapport medfølger. Tilstandsrapport.

Vi utfører også tjenester innenfor rørinspeksjoner. Ved en rask og effektiv tilstandskontroll av rørledninger, uten å grave, kan vi kartlegge lekkasjer, forstoppelser, tilstand og traseer. En skriftlig rapport av rørenes tilstand medfølger om ønskelig ved en kontroll.

Hjemmeside opprettet av