Høytrykkspyling

Oppdrag med høytrykksspyling

  • Spyling av tilstoppa rør

  • Tining av fryste rør

  • Spyling av overvannsledninger og stikkrenner

  • Rengjøring av vannrør

  • Spyling av større areal som vegskuldre, skolegårder, gårdsplasser, parkeringsplasser og parkeringshus og annet