61 22 95 50

Tjenester for private, bedrifter og offentlige etater!

Slamsuging, høytrykkspyling, rørinspeksjon, tankrens og spyling av arealer. 

Slamsuging

Våre godkjente tanklbiler håndterer slam sikkert og effektivt. Septiktanktømming, sandfangkummer langs veg, sandfangkummer i vaskehall, opprensking- og suging ved oversvømmelser. Rensing og tømming av fettutskillere (storkjøkken). Vi løser de fleste oppdrag!


Ta kontakt så hjelper vi deg!

Tankrens

Autorisasjon for rengjøring og tilstandskontroll av fyringsoljetanker.

Høytrykkspyling

Høytrykkspyling av avløpsrør og vannledninger.

Les mer

Rørinspeksjon

Kontroll/inspeksjon av rør med kamera.

Kontakt oss

Hjemmeside opprettet av